دلنوشت1

دلنوشت1

نویسنده فیزیکخوان
|
۳۰ مهر ۰۲

وقتی کارشناسی ارشد رو تموم کردم کم کم احساس کردم

کیهانشناسی رویداد ها دانلود ها دانشجویان دل نوشت ها هوش مصنوعی

Twitter Twitter
Instagram Instagram
Telegram Telegram
GitHub Github
RSS RSS
Gmail Email
خانه درباره من تماس با من